Links m.b.t. Coffeeshopbeleid, roken en de wet
De Achterdeur

Het huidige gedoogbeleid brengt een veelvoud aan situaties met zich mee die wij als onacceptabel ervaren.
Mag het nu wel of toch niet?
Doe ik het nu goed of fout?
Het structureel ondervinden van vormen van rechtsonzekerheid is een fundamentele bedreiging voor het voortbestaan van de coffeeshop en de rechten van de eigenaar.

De oprichting

Om tegen dit alles een vuist te maken hebben een aantal bereidwillige Tilburgse coffeeshops op 18 juli 1998 vereniging De Achterdeur opgericht.
De leden worden vertegenwoordigd door negen Tilburgse coffeeshops.
Met vooruitstrevende initiatieven en op de realiteit gebaseerde plannen zullen wij ervoor zorgdragen dat onze doelstelling wordt behaald.
Tevens zullen we door intensivering van onderlinge samenwerking, het op elkaar afstemmen van visies en het ontplooien van de eigen ideeën , een situatie creëren die op termijn moet leiden tot een voor iedereen acceptabel en uitvoerbaar beleid.

De doelstelling

 • Behoud van de coffeeshop in de ruimste zin van het woord.
 • Behartiging van het algemeen belang voor de coffeeshophouder.

De middelen

 • Werken aan imageverbetering.
 • het inzetten van een overlegorgaan ter bevordering van contacten en gesprekken met gemeente, politie, media, belastingdienst, politiek en anderen.
 • Uitvoeren van een uniforme gedragscode, beschreven in het huisreglement.
 • Regels stellen met betrekking tot de inrichting van de shop ten behoeve van onder meer de veiligheid van bezoekers en personeel.
 • Streven naar versoepeling van het huidige beleid door het ter discussie stellen van het huidige, uiterst kromme gedoogbeleid
 • Kwaliteitscontroles bewerkstelligen ten behoeve van de volksgezondheid.
 • Ontwikkelen van een goede onderlinge samenwerking en verstandhouding door onder andere het opzetten van een informatiesysteem, het organiseren van gezamenlijke (sport)evenementen en het ontwikkelen van sociaal-culturele activiteiten.
 • Natuurlijk staat de vereniging open voor suggesties en initiatieven die bijdragen aan het bereiken van onze doelstelling.
  Verder zullen wij bezoekers aan onze coffeeshops medewerking vragen in de vorm van het respecteren en naleven van de gevoerde huisregels.
  De bezoekers kunnen in grote mate bijdragen aan de verbetering van het roestige imago van een coffeeshop.
  De situatie in en om een coffeeshop is ons visitekaartje, welke om die reden vrij moet zijn van overlast.
  Wanneer we allemaal bewust omgaan met de regels zal dit in ieder z`n voordeel zijn.